Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg

In Nederland maakt ongeveer 95 procent van de kraamgezinnen gebruik van kraamzorg. Dit volgt voornamelijk uit de dekking vanuit de basisverzekering. Kraamzorg en partusassistentie zijn daardoor voor iedereen toegankelijk.

Niet iedere kraamvrouw krijgt hetzelfde aantal uren kraamzorg vergoed. Vaststelling van het aantal kraamzorguren waarop een kraamvrouw recht heeft volgt uit het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Vanuit dit protocol zijn er twee indicatiemomenten voor de kraamzorgbehoefte:

 1. Indicatiestelling tijdens de zwangerschap (de intake)
 2. Indicatiestelling tijdens de kraamperiode (gedurende de start van de kraamzorg in het kraambed)

De kraamzorgbehoefte wordt vervolgens in één van de drie onderstaande pakketten ingedeeld:

 1. Basispakket kraamzorg (45 uur bij kunstvoeding, 49 uur bij borstvoeding)
 2. Minimumpakket kraamzorg (24 uur)
 3. Kraamzorg op maat (tot 80 uur)

Basispakket kraamzorg (45 uur bij kunstvoeding, 49 uur bij borstvoeding)

Het Basispakket kraamzorg is van toepassing wanneer er geen extra bijzonderheden in het kraamgezin zijn; herstel van de kraamvrouw verloopt normaal, de pasgeborene maakt een goede start en de omgeving vormt geen reden tot additionele uren.

In het Basispakket kraamzorg zijn de kernproducten van kraamzorg opgenomen, namelijk de verzorging en controle van de moeder (9 uur), verzorging en controle van het kind (7 uur), voorlichting (12 uur bij het eerste kind, 8 uur bij ieder volgend kind), instructie en integratie in het gezin (4 uur bij ieder kind na het eerste kind), observeren, signaleren en rapporteren (5 uur) en waarborgen hygiëne (8 uur).

De kraamzorguren in het Basispakket kraamzorg worden verspreid over de eerste 8 dagen na de geboorte van de baby geleverd.

Minimumpakket kraamzorg (24 uur)

Het Minimumpakket kraamzorg wordt in iedere situatie waar sprake is van kraamzorg minimaal geleverd. Dit volgt uit de ondergrens voor basiskwaliteitseisen, verdeeld in Verzorging en controle kraamvrouw (4 uur), Verzorging en controle kind (6 uur), Voorlichting en instructie (10 uur) en Observeren, signaleren en rapporteren (4 uur).

Ook het minimumpakket kraamzorg betreft zorg over de eerste 8 dagen na de geboorte van de baby. De duur per dag bedraagt 3 uur.

Kraamzorg op maat (minimaal 24 uur, maximaal 80 uur)

Bij het pakket Kraamzorg op maat gelden twee situaties. Er kunnen meer- of minder uren kraamzorg dan gebruikelijk worden geleverd. De zorgbehoefte wordt afhankelijk van de situatie bepaald.

Enkel bij kraamzorg op maat kan verzorging en opvang huisgenoten en ondersteuning bij of tijdelijk overnemen van extra huishoudelijke taken zijn inbegrepen.

Meer kraamzorguren

Factoren waarbij meer kraamzorguren dan in het Basispakket kraamzorg opgenomen geleverd kunnen worden:

 1. Instabiele gezinssituatie;
 2. Zorgelijke gezinssituatie;
 3. Aanwezigheid twee andere kinderen onder de 4 jaar of drie andere kinderen onder de 6 jaar;
 4. Communicatiebarrière;
 5. Mantelzorg onvoorzien niet aanwezig;
 6. Niet fysiek zelfredzaam;
 7. Geestelijk onwelbevinden;
 8. Dreigende infectie;
 9. Meerling;
 10. Aangeboren afwijking;
 11. Verminderde conditie van het kind;
 12. Problemen bij voeding bij moeder en/of kind.

Bij deze maximale indicatie gaat het om partusassistentie en maximaal de eerste 10 dagen na de geboorte van de baby kraamzorg.

Minder Kraamzorg uren

Factoren waarbij minder kraamzorg dan in het Basispakket kraamzorg opgenomen geleverd kunnen worden:

 1. De toekomstige kraamvrouw wil zelf minder zorg dan in het Basispakket kraamzorg is opgenomen;
 2. Één van de minderfactoren is van toepassing. De minderfactoren zijn:
  1. Onderdeel van een ander huishouden/inwonend;
  2. Het geven van kunstvoeding;
  3. Doodgeboren/overleden kind;
  4. Ziekenhuisopname van de moeder of het kind.
Website door SPIKKER