Wie zijn wij

Visie

Kraamzorg is een uniek Nederlands product, dat ouders in staat stelt op een verantwoorde wijze de zorg voor hun pas geboren baby op te starten. Moeder en kind staan centraal bij het verlenen van zorg, maar ook de rest van het gezin krijgt de nodige aandacht.

Kraamzorg een mooi begin, ondersteund tijdens de partus, geeft zorg aan moeder en kind en heeft daarnaast een adviserende rol. Vanuit kennis en ervaring wordt ook een signalerende rol vervuld als het gaat om de gezondheid van moeder en kind. Samen wordt een sfeer van rust en vertrouwen gecreëerd, waarin het kind de beste start kan maken.

Bij deze professionele zorgverlening worden de kraamverzorgenden ten volle ondersteund en begeleid door de organisatie. In de regio wordt door ‘Kraamzorg een mooi begin’ gewerkt met kleine en professionele teams met directe contacten en flexibele inzet.

Samen met uw verloskundige willen we eraan bijdragen dat uw kraamtijd een onvergetelijke en waardevolle tijd wordt.

Missie

‘Kraamzorg een mooi begin’ is een professionele kraamorganisatie die praktisch begeleidt en verzorging op maat biedt. Het doel is een gezinssituatie te creëren waarin het kind de meest optimale start kan maken.

Website door SPIKKER